Lužické Srbsko

Srbská Lužice:

Kozol – na Lužici hrají poměrně velké dudy podobného uspořádání jako mají dudy u nás. Bordun nemívají za ramenem hráče zalomený, zato se ozývají příjemným sytým zvukem.

Miechawa – Občas nevím, co je ještě kozol a co měchawa. Na starších obrázcích zase nepoznám měchawu od českých dud, často ani velký kříž nechybí.

Miechawka – malé dudečky, u nás takovému nástroji říkáme moldánky. Melodická píšťala vyššího ladění (in g nebo a) a tři borduny jsou osazeny strojky s jednoduchými plátky.

Napsat komentář